top of page

The Battle of the Bitcoins. De oorlog tussen Bitcoin en Bitcoin Cash is begonnen!


Er is een oorlog gaande in de Bitcoin community.

De groep achter Bitcoin Cash heeft een andere visie op de toekomst van Bitcoin dan de rest van de community.

Zij vinden dat Bitcoin's problemen zoals de te hoge transactie kosten, de schaalbaarheid van het aantal transacties en de snelheid waarmee betalingen verricht worden moeten worden opgelost. Dit leidde tot een hard fork in augustus waarbij Bitcoin Cash zich afsplitste van Bitcoin en er 2 verschillende blockchains ontstonden.

Nu de geplande 2e hard fork genaamd Segwit2x van 16 november j.l., die tot doel had Bitcoin's problemen ten aanzien van de kosten, schaalbaarheid en snelheid op te lossen is afgeblazen, reageert de markt genadeloos.

De prijs van Bitcoin is met bijna $1000 gedaald terwijl de koers van Bitcoin Cash met een duizelingwekkende 200% is gestegen sinds de $320 van een maand geleden.

1. Degene die achterbleven als Bitcoin core, zien Bitcoin als digitaal goud. Zij maken zich niet druk om hoge transactiekosten en zien de schaalbaarheid van transacties niet als een probleem.

2 De groep die zich heeft afgesplitst in Bitcoin Cash zien Bitcoin als een peer to peer betaalsysteem geschikt voor de massa. Zij beogen dat iedereen (zowel bedrijven als mensen) Bitcoin Cash als dagelijks betaalmiddel gaan gebruiken. Daarom stellen zij zich tot doel om van Bitcoin Cash een betrouwbaar, snel en goedkoop betaalmiddel te maken.

Het is moeilijk voor te stellen dat Bitcoin haar kroon verliest. Maar wanneer zij zich niet conformeert aan de verwachtingen van de markt is dat exact wat er zal gebeuren.

Wilt u weten of u Bitcoin, Bitcoin Cash of allebei de muntjes moet kopen neem dan contact op via arjan@cryptos4all.nl.

Single post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page